Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Games Engineering Manager @ movin'App

Δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2013

We are looking for a recognized leader in the games industry with a broad knowledge of game systems, graphics, animation, game mechanics, and UI development to join our team in Athens. As a Games Engineering Manager, you’ll form, train, and lead a team of engineers to tackle all kinds of projects, from out-of-sight backend processes to the highest-level game mechanics.

If you are…

We’d like to hear from you!

Responsibilities:

Απαιτούμενα προσόντα:Πρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:

Υποβολή Αίτησης