Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Front-End developer @ Γ.Παλαιγεωργίου

Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουνίου 2012

Είμαστε μια μικρή ομάδα συνεργατών-προγραμματιστών που αναπτύσσει μια πρωτότυπη εκπαιδευτική πλατφόρμα (web app) για την εκπαίδευση προγραμματιστών και αναζητούμε συνεργάτη front-end developer

Απαιτούμενα προσόντα:

Kαλές γνώσεις και εμπειρία σε 
• HTML5, CSS3, 
• JQuery, Javascript, 
• Ajax, RESTJSON
OOP javascript 
• Source control knowledge (github)
Βασική προαπαιτούμενη δεξιότητα είναι η δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων αλληλεπιδραστικών αντικειμένων στο client.

Η εταιρία παρέχει:

Η συνεργασία θα είναι εξ’αποστάσεως ενώ η διάρκειά της προσδιορίζεται στους 4-6 μήνες (τόσο χρόνο εκτιμούμε ότι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή – ήδη έχει αναπτυχθεί σημαντικό μέρος της). Η αμοιβή εξαρτάται από τα προσόντα/ικανότητες του ενδιαφερόμενου, μπορεί να γίνεται είτε σε μηνιαία βάση, είτε με την ολοκλήρωση του πρότζεκτ ή τμημάτων του και θα προσυμφωνηθεί. Το πρότζεκτ φιλοδοξεί να μετατραπεί σε startup.

Υποβολή Αίτησης