Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Front-end Developer @ Creative Lynx

Δημοσιεύθηκε στις 25 Αυγούστου 2011

We are looking for an experienced Freelance Front End Developer to work with us sporadically over the next few weeks and months.

If we havent worked together before, and you have experience of working with digital agencies on HTML(5) CSS(3) and JavaScript projects then I’d be really interested to hear from you.

Call Lisa or email lisa.jones@creativelynx.co.uk 0161 200 6931

Υποβολή Αίτησης