Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Freelance Writers @ WEtv.com

Δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου 2014

WEtv.com is looking for entertainment-obsessed, news-loving freelance writers to brainstorm and write both show-based and lifestyle content for their site.

Please send published writing samples and a few pitches to be considered.

Pay: All writers are paid, but fees vary per post.

keywords: freelance writer, freelance writing job

Contact person: Lindsay Tigar

Υποβολή Αίτησης