Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Freelance Web UI Designer/Developer @ MGC

Δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου 2011

We are looking for a designer/developer to work with our team to build and improve on some existing products. You are either an individual or two person team freelance team.

We need a self-starting problem solver who is capable of working independently and will be able to quickly analyse and come up with new improved looks and layouts.

Requirements

An online portfolio that represents a proven record of bringing products to market or enterprise and includes examples of completed user interfaces, wire frames, interface, specs and visual designs is required.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Υποβολή Αίτησης