Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Freelance Web programmer @ Square Medias

Δημοσιεύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2013

SQUARE medias is a French start-up web-design company specialised in SaaS applied online applications.

In order to respond to a growing demand, SQUARE medias requires a freelance programmer to undertake missions. The freelancer should be located in Athens.

Απαιτούμενα προσόντα:

Skills required:
Html, CSS
JavaScript, jquery, jquery UI
Server language : PHP 5 / XML
Database: MySQL
Photoshop
English spoken and written necessary

Πρόσθετα προσόντα:

CMS: OS Commerce, PRESTASHOP, Magento an advantage

Η εταιρία παρέχει:

The candidate should present motivation and enthusiasm in working in an international environment.

Interested candidates, please forward your CV + portfolio links to the following address info@square-medias.com

Υποβολή Αίτησης