Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Freelance Web Developer @ JDF

Δημοσιεύθηκε στις 10 Ιουλίου 2011

Small design group specializing in brand development is looking for a reliable and experienced freelance web developer for project based work with a good eye and deep appreciation for design, as well as a broad range of coding skills.

Responsibilities include:

Technical Requirements:

Core Competencies:

Helpful but not required:

Υποβολή Αίτησης