Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Freelance Translator @ Estudio BALDA

Δημοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου 2012

We are always looking for the very best freelance translators to join our translation team. If you are an experienced and motivated freelance translator, with a solid translation background, do not hesitate to send us your CV/Resume.

REQUIREMENTS:

We are currently looking for freelance translators who meet the following criteria:

Υποβολή Αίτησης