Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Freelance flash project @ 428 Designs

Δημοσιεύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2012

Need flash help for edits to an older flash project, have original source files. Several flash pieces and videos on website.

Must be familiar with action script.

Also interested in converting project to other animation rather than flash - if not possible then adding browser detection to display image for non-flash visitors.

Thank you!

Note: Please include a short description of your skills, your hourly rate and a few URLs showing examples of your flash work.

Υποβολή Αίτησης