Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Flash Game Developer

Δημοσιεύθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2011

Δημιουργία ενός παιχνιδιού σε flash. Δε χρειάζονται ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις. Η αμοιβή είναι ικανοποιητική και υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε στο fusion108@hotmail.com

Υποβολή Αίτησης