Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Expert Freelance Writers @ PremiumWriting.com

Δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2012

We are looking for expert freelance writers with excellent writing skills to produce high quality content. The reword (from $5 to $14/page) depends on a number of completed projects, their level of difficulty and deadlines. Quality research, writing, and attention to detail is required. The job can be done from home.

If you are interested, feel free to send your resume and a few writing samples to us by email.

Thank you,

Nicole Watson

keywords: freelance writer, freelance writing jobs, writer, writing jobs

Υποβολή Αίτησης