Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

eshop developer @ Gournis

Δημοσιεύθηκε στις 29 Μαρτίου 2012

Ενδιαφερόμαστε για εξωτερική συνεργασία με developer.
Αντικείμενο εργασίας: μετατροπή html/css σε eshops
Λογισμικο: opencart θα προτιμηθει

Απαιτούμενα προσόντα:
Development και συντήρηση
Διαχείριση και παραμετροποίηση Template
Γνώση δημιουργίας επεκτάσεων
Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία

Πρόσθετα προσόντα:
Online Demο
Γνώσεις HTMLCSS
Γνώσεις Java Script/ Ajax

Υποβολή Αίτησης