Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Εξωτερικός Συνεργάτης

Δημοσιεύθηκε στις 01 Δεκεμβρίου 2011

Ζητείται εξωτερικός συνεργάτης για την προώθηση Ιστοσελίδων και υπηρεσιών διαδικτύου. Με ποσοστό από 20% μέχρι και 30% αναλόγως με το εκάστοτε έργο.

Υποβολή Αίτησης