Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Εξωτερικός συνεργάτης προγραμματιστής WordPress

Δημοσιεύθηκε στις 09 Οκτωβρίου 2014

Από επιχείρηση digital marketing ζητείται web developer για 2nd level support αλλά και την υποστήριξη υπαρχόντων site, επίλυση προβλημάτων, customization, new projects κτλ.

Απαιτούμενα προσόντα:

Wordpress Specialist 
Γνώση HTMLCSS / Javascript
Βασικές γνώσεις Php / MySql

Πρόσθετα προσόντα:

Επιθυμητή η γνώση γερμανικής γλώσσας

Η εταιρία παρέχει:

Συνεργασία μέσω διαδικτύου.

Υποβολή Αίτησης