Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Ειδικός Seo

Δημοσιεύθηκε στις 30 Μαρτίου 2013

Ζητάμε άτομο με αποδεδειγμένες γνώσεις SEO για να μας βοηθησει στην προωθηση της ιστοσελίδας μας

Απαιτούμενα προσόντα:

Γνωση του αντικειμένου

Πρόσθετα προσόντα:

Δείγματα δουλειάς

Η εταιρία παρέχει:

Μηνιαίο μισθό ως εξωτερικός συνεργάτης

Υποβολή Αίτησης