Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Drupal developer @ ENTER ID

Δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2012

Ζητείται προγραμματιστής ή web developer , με καλή γνώση σε drupal και drupal commerce, ως εξωτερικός συνεργάτης, εφόσον η συνεργασία είναι αποτελεσματική υπάρχουν προοπτικές μόνιμης απασχόλησης . Τηλ. 26210 37014

Απαιτούμενα προσόντα:

Καλή γνώση DRUPAL και DRUPAL COMMERCE, γνώση jquery

Υποβολή Αίτησης