Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Drupal 5.7 to WordPress migration

Δημοσιεύθηκε στις 08 Ιουλίου 2011

I’m looking for someone experienced in Drupal to WordPress conversions for a quick job.

We’re converting a Drupal 5.7 site with some old archives going back around 10 years.

We need to massage the DB to match various WordPress fields, including altering to match some custom fields we’ll be creating in a new theme. We’ll also need to make sure we bring over all image files associated with articles, and ensure the right directory structure is in place.

This seems like a job that’ll take around 3-5 hours.

If you’re interested, please send and e-mail listing prior Drupal-WP migrations.

Υποβολή Αίτησης