Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Do you write about wordpress? @ GWM

Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουνίου 2011

I have just set up a blog about wordpress – tutorials, themes, plugins, troubleshooting, etc. I am looking for somebody who is knowledgeable about WordPress(.org) and can write for me high quality original and authentic 400 word articles. Initially I will require only 4 articles per month. This is a ghost writing position and no author credit will be provided on the blog. Let me have your sample and pricing per article of 400 words.

Υποβολή Αίτησης