Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Django Developer @ MediaClash

Δημοσιεύθηκε στις 17 Μαΐου 2011

Currently looking for a freelance Django developer to handle overflow on our projects. We’re based down south in Bath, but happy to have somebody working remotely.

Please email a portfolio and day rate to oli.allen@mediaclash.co.uk

Περισσότερες Πληροφορίες

Υποβολή Αίτησης