Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Δημιουργία Template Βασισμένο σε flash site

Δημοσιεύθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2013

Δημιουργία template, βασισμένο στο lotie com, αλλά όχι σε flash.
Βασικό είναι δημιουργηθεί η ίδια κίνηση, τα ίδια panel (top & side) και το ίδιο animation στο background, όταν θα ανοίγουν τα στοιχεία του menu.
Το Template θα πρέπει να είναι πήρως παραμετροποιήσιμο για να μπορεί ο ιδιοκτήτης να διαμορφώση το περιεχόμενό του. To γραφικό του bg θα βασιστεί σε αγορασμένο vector.

Απαιτούμενα προσόντα:

html5, css3, graphic design

 

Υποβολή Αίτησης