Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Δημιουργία Περιεχομένου @ ActiveWorks

Δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2011

Η θέση αφορά την δημιουργία περιεχομένου (όχι αρθρογράφου).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Απαιτούμενα προσόντα:
Βασικές γνώσεις Η/Υ – Internet, Φαντασία


Πρόσθετα προσόντα:
SEO

Υποβολή Αίτησης