Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Developer unity 3d

Δημοσιεύθηκε στις 19 Απριλίου 2013

ζητείται developer unity (http://unity3d.com/) για συμμετοχή σε έργο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2013. Επικοινωνείτε στο 6972 852 852, ή στο paan@otenet.gr

Υποβολή Αίτησης