Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Developer for a Cool Project

Δημοσιεύθηκε στις 03 Δεκεμβρίου 2012

For a neat, playful and creative project, we're looking for a developer with the following skills (both front and back-end):

- Solid working knowledge of iOS development, Objective-C, and/or the Magento eCommerce platform.

- Extra: Avid reader of Hacker News, up to date with the latest web technologies, creative, willing to expeirment, reliable, maintains fun side projects

Note: No need for an elaborate resume, just a few projects you've done (side or for a client), your site or blog, and hourly fee.

 

Υποβολή Αίτησης