Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

developer - programmer @ ρίζα ελληνική

Δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου 2013

Ζητείται developer – programmer με σκοπό με σκοπό την υλοποίηση της βασικής δομής διαδικτυακής πλατφόρμας Βusiness to Business.

Απαιτούμενα προσόντα:

Εμπειρία στην ανάπτυξη και στον προγραμματισμό εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

Σε βάθος κατανόηση και αποτελεσματική αξιοποίηση προχωρημένων μεθόδων PHP. Άριστη γνώση και χρήση της γλώσσας. Iκανότητα web development σε php.

Άριστη ικανότητα ανάπτυξης και επεξεργασίας βάσεων δεδομένων και ενσωμάτωσης σε ιστοσελίδες.
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχα έργα.

Τήρηση προθεσμιών και σχεδιασμού.

Θετικό πνεύμα και αισιόδοξη νοοτροπία.

Πρόσθετα προσόντα:

Γνώση javascript, jquery, html, css.

Η εταιρία παρέχει:

Θα τεθεί υπό συζήτηση το είδος συνεργασίας (εξωτερική, πρόσληψη κλπ)

Υποβολή Αίτησης