Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Custom WordPress Theme on Thematic Framework @ Vital Effect Inc.

Δημοσιεύθηκε στις 08 Ιουλίου 2011

A layered Photoshop CS4 file has already been created for a web design. It now needs to be converted into a WordPress theme on the Thematic framework. It will have feature posts and custom widget areas. A jpeg of the design is available.

Υποβολή Αίτησης