Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Custom Shopify App Developer | Rails @ Epipheo Studios

Δημοσιεύθηκε στις 09 Φεβρουαρίου 2013

In immediate need of a Rails developer who is familiar with Shopify.

We've already built the app, but there are several issues that we need to fix as well as some additional functionality requests. Our original developer/architect is no longer available and we need someone who can easily pick up where we left off and carry the project forward.

Please respond with your experience and comfort level with Shopify app development.

 

Υποβολή Αίτησης