Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Custom AJAX for Streamlined Login & Registration (S2Member) @ WebFadds

Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουνίου 2011

Hi -

We are taking estimates for two customizations using AJAX for login to S2Member on WordPress.
1. Custom AJAX for login by registered users, as you see at top right of this page: http://bit.ly/9SakJR

2. Streamlined membership registration, where we get a pop-up box with registration form, then on registration, pop-up closes and new member logs in quickly in main window

Will send diagram for your review. Please contact us with examples of your work (links to your projects).

Thanks – Scott

 

Υποβολή Αίτησης