Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Culture and Arts Writers @ PolicyMic

Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουνίου 2012

Are you a pop-culture lover or arts and entertainment expert? PolicyMic is looking for writers to join our team and help expand our quickly growing Culture & Arts sections.

As the scope of PolicyMic broadens beyond politics, we are expanding our coverage of entertainment, the arts, lifestyle, literature, and everything cool in between. All writing can be done remotely and with flexible deadlines to accommodate your schedule.

If you are interested in writing or would like to receive more information please email the address below.


keywords: culture and arts, writer, writing jobs, culture and arts writer

Υποβολή Αίτησης