Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Contributors @ Misadventures Magazine

Δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου 2014

** Call for Pitches **
-----------------------

MISADVENTURES (misadventuresmag.com) is a new outdoor/adventure magazine for women. We're gearing up to do our first print issue, so we're looking for a few quality features. If you've got a story or scoop about an incredible place, journey, pioneer, overlooked moment in history, injustice, women-led project in progress, or something completely different, we'd love to read it.

How To Apply:

Send pitches to the e-mail address below.

Salary: $400-$600
Duration: December 2014
Deadline: Aug. 10, 2014


keywords: contributor, contributing writer

Υποβολή Αίτησης