Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Contract Rails Dev @ BalancedComp

Δημοσιεύθηκε στις 29 Μαρτίου 2012

Contract Rails Developer

BalancedComp LLC

BalancedComp is a highly competitive compensation consulting firm working primarily with financial institutions. We have developed a cutting edge web application that our clients use to create budgets, update employee salary data, and a number of other HR related actions.We are looking for someone who:

This person could be asked to:

The following are a plus but not necessary:

Our current development stack consists of:

Compensation will consist of:

Please provide links to code for review.

 

Υποβολή Αίτησης