Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Client-side Developer job @ Springnet

Δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουλίου 2011

We’re looking for a passionate freelance/contract client-side developer to join our growing business.

You MUST have excellent:

Mobile development experience and MVC framework patterns are a plus.

Call Daniel on 0044.161.408.4183 or email jobs@springnet.co.uk

Υποβολή Αίτησης