Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Bloggers and Editor @ Mechaverse

Δημοσιεύθηκε στις 09 Απριλίου 2013

Report news and write about robots and mechs.

I'm looking for 2 blogger and 1 editor for a new site dedicated to robots and mechs.

* Mechaverse
* Type of job opening: blogger, reviewer, and editor.
* Compensation details: pay per article, game for reviews.
Send resume to the email below.

keywords: blogger, editor, blog writer, editing jobs

Υποβολή Αίτησης