Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Blog writer for web development blog

Δημοσιεύθηκε στις 04 Ιουλίου 2011

For an upcoming web development blog, we're looking for writers/developers experienced with technologies such as CSS, HTML5, jQuery and others, in order to write quality articles and tutorials on web development.

Payment varies on length and complexity of the articles.

You MUST have prior experience blogging about these technologies.

Email us with links to similar articles that you've written for web design/development blogs. No resumes please.

Job Perks:

Links to your sites/social media in bio with each article
Opportunity to write on a regular basis

Υποβολή Αίτησης