Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Blackberry App Writer

Δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2011

We require a basic app writing that would allow a blackberry phone to ring and vibrate on stage being triggered possibly over wi-fi from a computer or another phone whithout having to actually ring the phone. There will be up to 5 phones on stage so they will need to be able to ring independalty from each other. It would be great if the screen also reacted as it would.

Υποβολή Αίτησης