Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

bizodo Mobilization Project @ Bizodo

Δημοσιεύθηκε στις 01 Νοεμβρίου 2011

bizodo is looking to develop its mobile app in both android and iphone platforms. Bizodo is an online form builder with project and document management tools. We need assistance bringing our web app to the mobile world. Please be ready to submit your past projects for review.

To apply for this position - http://team.bizodo.com/f/mobilapp . We look forward to reviewing your application.

 

Υποβολή Αίτησης