Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Assistant to the Regional manager @ Tralandia

Δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου 2012

Become part of Tralandia.com – worldwide aommodation website with direct contacts to acommodation owners (managers). We are looking for new team members responsible for administration of the Tralandia regional web in selected regions. This position requires proactive people, who are looking for a part time or flexible job and want to work from home.

Your responsibilities:

Your abilities and skills:

We offer:

Υποβολή Αίτησης