Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

AS3 Senior Developer @ TECHNIHELP.NET

Δημοσιεύθηκε στις 09 Μαΐου 2011

Zητείται άτομο για εξωτερική συνεργασία.


Απαιτούμενα προσόντα:
AS3

Πρόσθετα προσόντα:
JAVA
PHP

Υποβολή Αίτησης