Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

AS3 developer @ DFS

Δημοσιεύθηκε στις 28 Μαρτίου 2014

Ζητείται προγραμματιστής με καλή γνώση AS3 και εμπειρία σε χρήση AIR SDK & Flash Develop για porting εφαρμογών σε iOS και Android
Επιθυμητή γνώση Starling και GSAP
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν δείγματα δουλειάς και δημοσιευμένες εφαρμογές (αν υπάρχουν) σε App Store και Google MarketΑπαιτούμενα προσόντα:

AS3, AIR SDK, Flash DevelopΠρόσθετα προσόντα:

Starling Framework (gamua.com/starling/) και GSAP (www.greensock.com)

 

Υποβολή Αίτησης