Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Αρθρογράφος προχωρημένων μαθημάτων τεχνολογίας

Δημοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012

Χρειάζονται άτομα για συγγραφή άρθρων για ιστοσελίδα.

Παραδείγματα θεμάτων:

-Δημιουργία iOS/Android/WP7 app
-Εγκατάσταση/ρύθμιση server (nginx,lighttpd,php-fpm,haproxy,squid,varnish…)
-Bash scripting
-Performance/speed optimization σε web apps (back-end και front-end)
-Networking (eigrp,ospf,vlans,bgp…)
-C++ σε linux και windows/ C# development/παραδείγματα
-PHP development, Node.js
-HTML/CSS Design, HTML5/JS development, jQuery, Ajax
-Wordpress,Joomla,Drupal development/design
-Scala,Python,RoR,Perl…
-Ιστορίες και συνεντεύξεις που έχουν σχέση με την τεχνολογία.

Κατά προτίμηση τα άρθρα πρέπει να είναι προχωρημένης δυσκολίας στοχευμένα για έμπειρους χρήστες. Περιοδικά θα δέχονται και μαθήματα για αρχάριους.
Δεν δέχονται μεταφράσεις αγγλικών άρθρων.
Δεν απαιτείτε πάνω από ένα άρθρο τον μήνα.
Οι πληρωμές θα γίνονται per-article

Απαιτούμενα προσόντα: Άριστος γραπτός λόγος

Πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία χρήσης Wordpress και γνώση HTML για την μορφοποίηση των άρθρων.

Πληρωμές αποκλειστικά μέσω paypal

Όλες οι δημοσιεύσεις θα γίνονται από το όνομα του αρθρογράφου

Υποβολή Αίτησης