Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

AngularJS Developer @ http://didi.io/

Δημοσιεύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2015

Καλησπέρα,
Η αγγελία είναι για ένα πρότζεκτ που περιλαμβάνει την δημιουργία ενός AngularJS Single Page Application (SPA).

Στην ομάδα έχουμε έναν frontend developer και designer οπότε θα χρειαστεί η δουλειά για το backend κυρίως. Θα χρησιμοποιηθούν (πάρα πολύ) web services αφού όλο το data έρχεται από τρίτους πάροχους.

Οπότε εμπειρία σε κάτι αντίστοιχο ή expertise σε javascript (αν δεν υπάρχει εμπειρία με angular, backbone etc) είναι must. Σε όποιον δείχνει ενδιαφέρον ας στείλει ένα μήνυμα με portfolio από κάτι αντίστοιχο και δύο λόγια. Παρακάτω τα requirements:

Απαιτούμενα προσόντα:

Knowledge of AngularJS or other similar framework
Excellent knowledge of Javascript
Familiar with Mobile and Web standards

Πρόσθετα προσόντα:

Knowledge of Phonegap or Cordova framework
Experience with Web services + AngularJS

Η εταιρία παρέχει:

Work: Remotely
Starting: Immediately
Working schedule: Let’s get the work done (no need for hours/day calculation – exact working hours etc)
Location: Anywhere – if you are in Athens we can meet in person.

Υποβολή Αίτησης