Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Android Developer

Δημοσιεύθηκε στις 09 Απριλίου 2013

Ζητείται Android Developer για δημιουργία Android App.

Η εφαρμογή είναι σχετικά απλή και αποτελείται απο 3 views τουλάχιστον:
1)WebView+updating/refreshing indicator(βλέπε MBProgressHUD για iOS)+internet connection check
2)Αποστολή δεδομένων σε MySQL DB μέσω PHP (2 text fields+send button)
3)Settings με τουλάχιστον 1 text field

Αναλυτικότερα μετά απο κατ΄ ιδίαν συζήτηση.

Απαιτούμενα προσόντα:

-Διαμονή στη Θεσσαλονίκη ή δυνατότητα συνάντησης στο κέντρο (1 εως 2 φορές το πολύ την εβδομάδα)
-Καλή εως πολύ καλή γνώση του Android SDΚ
-Δημοσιευμένες εφαρμογές στο Android Play
-Πιστή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
-Eclipse σε windows ή Eclipse σε mac os.

Η εταιρία παρέχει:

Πληρωμή pay as you go(ανα πακέτο κώδικα ή ανα έτοιμο view)

Υποβολή Αίτησης