Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Android Developer job @ Digital Workshed

Δημοσιεύθηκε στις 24 Αυγούστου 2011

Short term position for a Freelance android app developer with proven ability. Experience of android sdk, published app and good knowledge of java required.

Υποβολή Αίτησης