Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Agile / SCRUM Προγραμματιστές @ OmniLingua

Δημοσιεύθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2011

Έχετε εμπειρία σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς?

Η εταιρία μας αναζητεί προγραμματιστές ή και ομάδες προγραμματιστών για την ανάθεση έργων. Τα άτομα/ομάδες θα δουλεύουν με τη μορφή εξωτερικού συνεργάτη. Τα έργα που θα ανατίθενται, μπορεί να είναι ολοκληρωμένες εφαρμογές ή components ή απλά tasks που μπορούν να υλοποιηθούν σχετικά γρήγορα, αναλόγως της εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείσετε με την εταιρία Omnilingua Germany GmbH, μέσω e-mail.

Tasos Panagis
Director of Technology and IT

OmniLingua Germany GmbH
+30 2310 502 192 extension: 6214
www.omnilingua.eu

Περισσότερες Πληροφορίες