Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Advanced Joomla Users @ onscreen business web services

Δημοσιεύθηκε στις 01 Δεκεμβρίου 2011

Χρειαζόμαστε δύο νέες / νέους συνεργάτες, με δυνατότητα εργασίας στο χώρο τους και στο χώρο μας, για να εξυπηρετήσουμε microprojects πελατών μας σε joomla, και όχι μόνον.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πολύ καλός χειρισμός joomla
Γνώσεις php και html

Πρόσθετα προσόντα:

Θα εκτιμηθούν επίσης – γνώσεις whm/cpanel – άνεση με τα social media – δυνατότητα μετάφρασης κειμένων από/πρός ελληνικά/αγγλικά

Στείλτε το βιογραφικό σας σε pdf format


Η εταιρία παρέχει:

Σταθερή freelance συνεργασία και αμοιβή ανά project. 
Υπάρχουν προοπτικές μόνιμης συνεργασίας.

Υποβολή Αίτησης