Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

2D Artist (Concept and GUI)

Δημοσιεύθηκε στις 03 Δεκεμβρίου 2012

Game studio is looking for a 2D artist who will be responsible for GUI designing and icons creation. We already have an online game in development, which is close to completion, and we are seeking to expand the capabilities of our team. Please send your portfolio to graphics104@hotmail.com

Απαιτούμενα προσόντα:

-Adobe Illustrator
-Adobe Photoshop
-CorelDRAW

Πρόσθετα προσόντα:

-3D modelling and sculpting is considered a plus
-Animation

Η εταιρία παρέχει:

Depending on the form of cooperation the company can provide a standard monthly fee for the duration of the contract along with other benefits.

Υποβολή Αίτησης